catering2

銀杏館 - 樂活粽 - 傳統鹹肉粽 - 紅豆豆沙甜粽 - 八寳一口粽 - 無糯米健康粽

 

華麗耆素

 

銀杏館 -- 彩頤店

 
提供包場服務

銀杏館 - 包塲派對

 

 

 

 

銀杏館 - 原粒瑤柱火鴨裹蒸粽

 

華麗耆素

 

20160426_poonchoi

 
 婚宴場地及餐飲到會

囍動 - 銀杏到會 - 中西式婚宴 - 饒宗頤文化館 - 婚紗攝影